Rád bych požádal naše členy aktivní/neaktivní, aby se v těchto nelehkých dnech pozastavili nad situací, která hýbe světem a pomáhali svým nejbližším, ale i těm, kteří své blízké nemají.

Rádi bychom uspořádali finanční sbírku spojenou s výrobou domácích roušek na pomoc a ochranu zdraví našich starších občanů z Průhonic, kteří naši pomoc v těchto chvílích potřebují nejvíce.

Tímto bych požádal všechny členy/členky a příznivce Spartaku s tím, že pokud máte zájem se podílet na boji proti COVID-19, můžete buď zaslat libovolnou částku na oficiální účet Spartaku Průhonice z.s. nebo přispět výrobou domácích roušek. V areálu Spartaku Průhonice bude umístěn oficiální box s nápisem ROUŠKY, kam je můžete vhazovat. Získané finanční prostředky budou využity na nákup materiálu na roušky a zbytek financí bude přeposlán jako dar na účet obce Průhonice pro nákup a distribuci dalších pomůcek potřebných proti boji s COVID-19.

Látka na roušky vč. gumiček bude dostupná v areálu Spartaku od 27.3.2020 !!!!

Bankovní spojení:

 Spartak Průhonice z.s.

č.ú.: 102770065/0300

VS: 0019                            

Kontakty:

Lukáš Žáčik: +420 723 549 189

e-mail: fotbal.pruhonice@seznam.cz                    

„Sportem ku zdraví“

Děkujeme výbor Spartaku Průhonice z.s.