Jsme příjemci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mnichovohradištský SK