Jsme příjemci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

SK Újezd Praha 4