Jsme příjemci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

A - tým