Fotbalová školička

Trenérské cíle:
> budovat kolektiv a přátelské vztahy
> podporovat přirozenou bojovnost a soutěživost
> dlouhodobá příprava hráčů na přechod do ml. Přípravky
 
Tréninkové formy:
1. Sociálně - interakční: 
v tréninku dáváme přednost skupinové formě, před hromadnou
nebo individuální z důvodu ideálního zatížení a snížení zbytečných 
prostojů.
2. Metodicko - organizační:
využití pohybových her, závodů a soutěží, bez zbytečného vyžadování
přesných pravidel, upravovat pouze závažné pohybové nedostatky,
aby nedocházelo ke špatným návykům.
 
Organizační zajištění:
> trénink probíhá 2x v týdnu 60 min.
> věk hráčů 5 až 7 let
> počet hráčů max. 18
 
Struktura tréninku:
> úvodní část -> zahřátí - aktivace organismu formou pohybových her,
trénování startovní rychlosti a techniky běžeckého pohybu
> hlavní část -> pohybové hry se specifikací, herní cvičení, průpravné 
hry a průpravná cvičení, cvičení pro manipulaci s míčem.
Závody, soutěže, štafety.
> závěrečná část > malé formy fotbalu 3/3 nebo  4/4.
Rozehrání, "výkop" brankáře, autové vhazování a rohový kop.
 
Vzhledem k vývoji svalového a kosterního systému dětí 
v tomhle věku je nejvhodnější rozvíjet schopnosti koordinační a
rychlostní, zvyšování kondiční úrovně.
Nepěstujeme posty, ale všestrannost hráčů, ranná specializace je
nevhodná a zastaralá.
Schopnost soustředění není v tomto věku plně rozvinutá, proto
dbáme, aby činnost byla pestrá a často obměňována.
 
Koordinační trénink:
Agility -> překážkové dráhy.
Rovnovážná a balanční cvičení.
Zrcadlová cvičení.
Cvičení s náčiním.
 
Rychlostní trénink:
Různé formy skokových, běžeckých cvičení.
Krátké sprinty.
Starty z různých poloh.
Štafetové a rychlostní hry.
Slalomy se změnou směru.
 
Na závěr 
Zásady sportovní přípravy hráčů minipřípravky:
Preference rychlého střídání různých aktivit.
Preference dynamické činnosti před statickou.
Vyloučení dlouhodobých činností.
Propojení tvořivého myšlení s konktrétním pohybem.
Navození zábavné formy s motivačním prvkem.
 
S přáteským pozdravem Bonová