Jsme příjemci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„B“ tým