Historie klubu

Historie tělovýchovné jednoty

V roce 1905 byl založen divadelní a tělocvičný spolek „HUMOR“, ze kterého v roce 1907 byla založena tělocvičná jednota „Sokol“ v Průhonicích. Roku 1933 byl založen další sportovní spolek Sportovní klub „Čechie“, který se věnoval fotbalu a hokeji. Na schůzi „Čechie“ 26.8.1948 bylo jednáno o sloučení Sokola a Čechie. Nové jméno bylo spojením obou spolků na „Sokol Čechie Průhonice“. V pohnutých 50.letech 20.století skončila činnost Sokola a tak byla v závodě METAZ dne 24. března 1953 založena D.S.O. Spartak a 1. června 1953 byly sloučeny oba spolky „Čechie“ a „Sokol“ pod D.S.O. Spartak.

Proměna tělocvičny

Historie fotbalového oddílu Spartak Průhonice

Fotbalový klub v Průhonicích byl založen v roce 1923 pod názvem Čechie Průhonice a pravidelné soutěže začal hrát od sezony 1924. V průběhu let několikrát změnil svůj název, od Čechie přes Sokol a TJ Spartak Průhonice na dnešní název Spartak Průhonice, z.s. Svá fotbalová utkání hrával na hřišti  „Za Holí“.  Oficiální otevření nového fotbalového hřiště v Cihelně připadlo na 8. září 1945. Fotbalová utkání na tomto stadionu probíhají doposud.  Za sobotu a neděli 28. a 29. března 1953 příslušníci oddílu kopané postavili brigádně u hřiště prostorné dřevěné kabiny. Poté v roce 1977 – 79 byly brigádně vystavěny na nynějším místě zděné prostornější kabiny se sociálním zázemím a klubovnou.  Plocha hřiště se díky častým úpravám a drenáži srovnala. Další zlepšení fotbalové atmosféry přinesly stavební úpravy v letech 2008 až 2011, při nichž byly přistavěny nové kabiny, byt správce a rozšířena restaurace.

Historie fotbalového hřiště